Frå Ragnar     nov. -14

Innlegg frå Ragnar 13.nov 2014:

 

Kvalifisering
           

                                              Jakob var ein luring            Peter var hissig
                                              David var utru                     Noa drakk seg full
                                              Paulus var ein mordar        Gidion mangla sjølvtillit
                                              Mirjiam for med sladder      Marta var uroleg
                                             Tomas tvilte                         Sara var utolmodig
                                              Elia var deprimert              Moses hadde tungt for å tala
                                              Sakkeus var liten               Abraham var gamal
                                              Lasarus var  død

Herren kallar ikkje dei kvalifiserte
Han kvalifiserer dei han kallar

Som du sår skal du høste
           

                        2. Kor. 10,3
                                     Seier i tankelivet = Rett holdning = Rett gjerning

                                                    Du sår en tanke og høster en idé
                                                           Du sår en idé og høster en gjerning
                                                                 Du sår en gjerning og høster en vane
                                                                        Du sår en vane og høster en karakter
                                                                               Du sår en karakter og høster et liv


Comments are closed.