Med fryd skal de ausa vatn or frelseskjeldene! (Jes.12,3)


Levande vatn

Siste dagen i høgtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa:
«Den som tørstar, skal koma til meg og drikka. Den som trur på meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med levande vatn.»
Dette sa han om Anden dei skulle få, dei som trudde på han.
Joh.7,37-39

 


   

Sang: Camilla Myklebust:

Comments are closed.