Frå Ragnar

POTTEMAKAREN

Eit ord frå Herren på møtet i Osterøy KF 15.09.2013

Min Ånd skal åpenbara for deg korleis livet eigentleg er.
Du skal få sjå det slik eg ser det.
Det er heilt annleis enn slik menneskja framstiller det.

Det er stor forskjell på mine tankar og dykkar tankar (Es. 55,8)
Du vil aldri forstå dette.
Du må tru ting du ikkje forstår.

Det er stor skilnad på leirkaret og pottemakaren (Jer. 18,5-6)
Kan vel karet læra pottemkakaren noko?

Slik som leiret er i pottemakarens hand, er du i mi hand.
Og slik som pottemakaren formar leiret
til eit kar slik han vil ha det,
slik vil eg forma deg til det eg vil bruka deg til.

Du er i mi hand.
Slepp meg til!

Comments are closed.