Søndagsmøte (28-11-21 11:00 - 13:00)

Stad: Danielsen ungd.skule, Valestrandfossen. Søndagsskule kl.11:30.
Vel møtt!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.