Søndagsmøte (12-12-21 11:00 - 13:00)

Stad: Danielsen ungd.skule, Valestrandfossen. Søndagsskule kl.11:30
Vel møtt!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.